Supervision

Supervision

Supervision tilbydes til psykologer på vej mod autorisation og psykologer som har fået autorisation. 

Supervision tilbydes også til pædagoger, lærere, plejefamilier, og familiebehandlere. 

 

Der tages udgangspunkt i dels sagssupervision og dels supervision som retter sig mod at styrke din personlige relationskompetence. Dette vil give mulighed for at kunne handle konstruktivt i de relationer, som virker destruktive og hæmmende for de implicerede parters trivsel og udvikling. Der vil være fokus på igangsættende og støttende processer og på de udviklingsområder og arbejdspunkter, som er vigtige for dig - personligt og personfagligt.