Kurser

 

Kurser2017 Compassionfokuseret Terapi CFT Kognitiv Terapi Center Århus.

2017 Forskning og formidling Dansk Psykolog Forening.

2016 Assessment - Systematisk klinisk udredning og vurdering, Dansk Psykolog Forening.

2016 Psykoterapeutisk behandling, Dansk Psykolog Forening

2015 Lov og etik, voksne ,Dansk Psykolog Forening, 2015.

2015 Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne, Dansk Psykolog Forening.

2012 Seksuelle overgreb (14 timer) ved cand. psych. Susanne Freund

2011 Angst og depression hos voksne og børn (12 timer), Dansk Psykolog Forening

2010 Samtaler med børn (12 timer) ved cand. psych. Haldor Øvreeide

2010 Personlighedsforstyrrelse og personlighedsteori (18 timer), Dansk Psykolog Forening

2009-2010 Introduktion til Neuroaffektiv udviklingspsykologi (67 timer) ved cand. psych. Susan Hart

2007 Temadag, Det seksuelt misbrugte barn, hvordan ser og støtter v barnet, der har været udsat for overgreb, arrangeret af Seminar dk

2005 Tilknytning og selvafgrænsning i relationer og den anerkendende holdning i psykoterapi (2 dage) ved cand. psych. og psykoterapeut Anne-Lise Løvlie Schibye, arrangeret af Børne- og Familiepsykologisk Selskab.

2002 Borderline, Kurset er et led i projekt: "Alkoholfamilien i Centrum" ved psykiatrisk konsulent Inger Andreasen, Alkohol Rådgivnigen, Randers

2002 At arbejde med børn i voldelige samlivsrelationer ved dr. phil. Kari Killén

2001 At arbejde med udviklingen af børn og unges relationskompetence ved cand. psych. Freddy Sahl

2001 Den gode forældre samtale ved cand. psych. og familieterapeut Helle Jensen

2001 Temadag, Barndommen varer i generationer ved Kari Killén

2001 Børn i Alkoholfamilier ved Alkoholrådgivningen, Randers

2000 Temadag, Omsorgssvigt og hjernens udvikling ved cand. psych Ove Staal Larsen

2000 Neuropsykologi og neuropædagogik ved cand. psych.Susanne Freltofte, neuropsykolog

2000 Børn og Sorg ved pædagogisk psykologisk konsulent og projektleder Jes Dige

2000 Samtaler med børn ved cand. psych. og familieterapeut (5 dage) Helle Jensen

1999 Temadag, Nutidens børn råber på kompetente voksne ved cand. psych. Margrethe Brun Hansen

1997 Det norske forældrevejledningsprogram ved familiebehandler Gunnar Eide

1997 Marte Meo, Metoden er blevet en del af Socialministeriets udviklingsprogrammer, Århus Amt

1997 Temadag om tværfagligt samarbejde ved socialrådgiver Karin Kildedal

1996 Temadag: Børn, der lever med forældrenes alkoholmisbrug, baseret på cand. psych. Frid Hansens materiale fra Norge, Århus Amt