Supervision

Supervision

 

2015-2017 Gensidig kollegial gruppesupervision og udviklingsgruppe på 8 psykologer.

2013-2015 Gruppesupervision med 5 psykologer ved ekstern supervisior.

2012-2013 Gruppesupervision med 6 psykologer ved ekstern supervisor.

2007 -        Deltager i tværfaglig gruppesupervision ved ekstern supervisor - forløbende md.

2005-2013 Supervision med 2 psykologer ved ekstern supervisor.

2001-2004 Gruppesupervision med 3 psykologer ved ekstern supervisor.

1999 -        Gensisig kollegial supervision i psykologgruppe - fortløbende.

1996-1999 Supervision ved børnepsykolog med henblik på autorisation.

1996-1999 Supervision på undersøgelser af børn og unge med funktions- og projektivetest ved psykolog ansat på Børn- og Ungdomspsykiatriske Hospital med henblik på autorisation.

Gruppesupervision på familieterapi ved ekstern psykolog med henblik på autorisation.