Konferencer

 

Konference


2012 På rette kurs - Intervention i tide, arrangeret af sektionen for primærkommunalt ansatte psykologer, 3 dage, har deltaget i følgende workshops

Neuroaffektiv psykoterapi - intervention til den nærmeste udviklingszone

Sorggrupper for børn og unge som rettidig intervention

Intervention i forhold til kriseramte og traumatiserede børn

2009 Øjenene, der ser - valg interventionsformer på børne-, ungdoms- og familieområdet, arrangeret af sektionen for primærkommunalt ansatte psykologer, 3 dage, har deltaget i følgende workshops:

Mentaliseringsbaseret individuel- og familieterapi

Valg af interventionsformer ud fra den nyeste forskning om børn og unges uanede udviklingsmuligheder

Parallelprocesser i psykiatrisk og socialt behandlingsarbejder

Den postmoderne familieterapeut

2008 Det er svært at blive menneske - identitet og personlighedsudvikling - afvigelserne, arrangeret af sektionen for primærkommunalt ansatte psykologer, 3 dage, har deltaget i følgende workshops:

Sammenhæng mellem vores forståelse af børne psykiske problemer og diagnostikkern

Intervention - omsorg, opdragelse, behandling

Livsmodsproblemer og mistrivsel hos unge

Forståelse og behandling af identitets- og personlighedsforstyrrelse hos unge og voksne

2001 Børn i krisesituationer, Socialministeriets konference (2 dage)

hovedoplægsholder: Daniel Stern, What makes people change in our various therapeutic methods and how can we use this knowledge in our daily practice with children and families?

Er tiden moden til relationskompetence og relationskvalitet? ved Jesper Juul, familieterapeut, the Kempler Institut of Scandinavia

Se - "problemet" taler!, ved Harald Øvreeide, psykolog, Institutt for familie og relasjonsutvikling, Oslo

Sexuelle overgreb ved Susanne Freund, cand. psych., Århus Amts Rådgivningscenter for børn og unge

2000 Psykologiens dilemmaer i spændingsfeltet mellem kvalitetsudvikling og kontrol, arrangeret af sektionen for primærkommunalt ansatte psykologer - 3 dage

kvalitetsudvikling i arbejdet med undersøgelse og behandling af børn ved Pär Nygren

2000 Støtte til familier med alkoholproblemer, Randers

1999 Relationskompetence, arrangeret af sektionen for primærkommunalt ansatte psykologer - 3 dage

1997 Små børn taler til hjertet - også den professionelles, Udviklings og Formidlingscenteret for Fyn og Sønderjylland.

1997 Modeller og metoder i det forebyggende primærkommunale arbejde. Opsporing, undersøgelse og intervention, arrangeret af sektionen for primærkommunalt ansatte psykologer - 3 dage