Familieterapi

Familieterapi

 

...er et samarbejde med alle familiemedlemmer med fokus på at understøtte forældrenes lederskab, samtidig med at barnets perspektiv fastholdes og formidles til forældrene.

Ligeværdige relationer

Relationernes kvalitet i familien afgør hvor godt vi trives sammen og hvor sundt vi udvikler os. Mistrivsel i familien opstår når det der foregår mellem os ikke har en tilstrækkelig kvalitet - når ønsker, meninger og behov nedgøres. Ligeværdighed er en af de mest afgørende kvaliteter for, at vi kan udvikle os som mennesker. Alle parters ønsker, meninger og behov mødes med samme alvor af fællesskabet, fordi du er vigtig i familien - fordi du er dig.

 

Familieterapi understøtter følelsesmæssige relationer i familien, som giver muligheder for, at hver især kan udvikle sig.

 

Sammen finder vi frem til de aspekter i jeres familie, som låser jer fast i konflikter og afmægtighed og som forhindrer udvikling. Samtidig hermed søger vi de løsninger, som skaber udviklingsmuligheder i jeres familie. Det gør vi, ved i terapien at knytte an til de processer, tanker, følelser og den kreativitet, som allerede ligger i jeres familie, og som virkelige løsninger for jer kan vokse ud af.

 

I denne proces vil jeres ansvar, som I har som forældre, for stemninger i familien og for at skabe udviklingsfremmende vilkår for jeres børn, understøttes gennem samtaler.

familieterapi drejer sig om forholdet mellem de, som indgår i familien - og det er forholdets kvalitet der afgør, hvor godt vi trives og hvor sundt vi udvikler os

ligeværdighed handler om menneskers helt fundamentale behov for at blive set, hørt og taget alvorligt