Mest udfordrende dage

Gitte Grosen

AUT. PSYKOLOG

Psykologisk rådgivning og terapi

 

 

 

Tab - frygt - sammenbrud af tilpasningsevne - helbredskrise - afhængighed - eksistentiel krise.

Livskvalitet afhænger af, hvordan disse situationer håndteres når de indtræffer.

De ændrer dit liv, dog behøver de ikke ødelægge det.

De mest udfordrende dage i vores liv

 

Vi oplever alle sammen dage, hvor vi står overfor vanskelige problemer og perioder, hvor vi mister en vi elsker eller trues på vores eksistensgrundlag og tænker: bare jeg kunne være dette foruden; bare jeg kunne fjerne de smertelige følelser og hurtigt komme videre med et mere roligt og tilfredsstillende liv, bare jeg hurtigere kunne genfinde glæde og på ny have kræfter til at kaste mig ud i hverdagens almindeligheder og mod til tilværelsen udfordringer. Vi kan i perioder opleve os flossset i kanten og se mere pessimistisk på tilværelse efter at være ramt af hændelser, som vi ikke havde mulighed for at se komme. Vi kan opleve skyld og skam, fordi vi synes, at vi burde have set det komme eller have handlet anderledes eller at have været stærkere. Livet kan være hårdt, og selvom vi i situationer kan være ofre for ydre omstændigheder behøver vi ikke blive ved med at leve, som ofre. Det vigtigste er igen, at kunne finde håb og glæde, genfinde styrke, og forsone sig med tilværelsens tab og fortrædeligheder. Denne livskvalitet fremmes når vi igen forsøger at skabe balance i vores liv og vi ved, at vi har gjort det nødvendige for at hjælpe os selv, og også for at støtte vores kære i at genvinde balancen.

 

Begivenheder, der stresser

 

 

 • Ægtefælles/samlivspartners død
 • Et nært familiemedlems død.

 

 • Man diagnosticeres med en alvorlig sygdom.

 

 • Et familiemedlem diagnosticeres med en alvorlig sygdom.

 

 • Kronisk sygdom.

 

 • Økonomisk fallit eller trussel derom

 

 • Ændringer i økonomiske forhold

 

 • Separation

 

 • Identitetskrise

 

 • Familiemedlem rammes af psykisk sygdom

 

 • Ens barn eller børn mistrives

 

 • Skilsmisse

 

 • Alvorlig tilskadekomst

 

 • Nær vens død.