Kurser

Gitte Grosen

AUT. PSYKOLOG

Psykologisk rådgivning og terapi

 

Kurser

 

 • 2012 Seksuelle overgreb (14 timer) ved cand. psych. Susanne Freund
 • 2011 Angst og depression hos voksne og børn (12 timer), Dansk Psykolog Forening
 • 2010 Samtaler med børn (12 timer) ved cand. psych. Haldor Øvreeide
 • 2010 Personlighedsforstyrrelse og personlighedsteori (18 timer), Dansk Psykolog Forening
 • 2009-2010 Introduktion til Neuroaffektiv udviklingspsykologi (67 timer) ved cand. psych. Susan Hart
 • 2007 Temadag, Det seksuelt misbrugte barn, hvordan ser og støtter v barnet, der har været udsat for overgreb, arrangeret af Seminar dk
 • 2005 Tilknytning og selvafgrænsning i relationer og den anerkendende holdning i psykoterapi (2 dage) ved cand. psych. og psykoterapeut Anne-Lise Løvlie Schibye, arrangeret af Børne- og Familiepsykologisk Selskab.
 • 2002 Borderline, Kurset er et led i projekt: "Alkoholfamilien i Centrum" ved psykiatrisk konsulent Inger Andreasen, Alkohol Rådgivnigen, Randers
 • 2002 At arbejde med børn i voldelige samlivsrelationer ved dr. phil. Kari Killén
 • 2001 At arbejde med udviklingen af børn og unges relationskompetence ved cand. psych. Freddy Sahl
 • 2001 Den gode forældre samtale ved cand. psych. og familieterapeut Helle Jensen
 • 2001 Temadag, Barndommen varer i generationer ved Kari Killén
 • 2001 Børn i Alkoholfamilier ved Alkoholrådgivningen, Randers
 • 2000 Temadag, Omsorgssvigt og hjernens udvikling ved cand. psych Ove Staal Larsen
 • 2000 Neuropsykologi og neuropædagogik ved cand. psych.Susanne Freltofte, neuropsykolog
 • 2000 Børn og Sorg ved pædagogisk psykologisk konsulent og projektleder Jes Dige
 • 2000 Samtaler med børn ved cand. psych. og familieterapeut (5 dage) Helle Jensen
 • 1999 Temadag, Nutidens børn råber på kompetente voksne ved cand. psych. Margrethe Brun Hansen
 • 1997 Det norske forældrevejledningsprogram ved familiebehandler Gunnar Eide
 • 1997 Marte Meo, Metoden er blevet en del af Socialministeriets udviklingsprogrammer, Århus Amt
 • 1997 Temadag om tværfagligt samarbejde ved socialrådgiver Karin Kildedal
 • 1996 Temadag: Børn, der lever med forældrenes alkoholmisbrug, baseret på cand. psych. Frid Hansens materiale fra Norge, Århus Amt
 •